Certifikace

V roce 2006 jsme se rozhodli implementovat systém řízení výroby dle ČSN EN ISO 9001:2001. Cílem bylo zkvalitnění řízení firmy, které by se projevilo zlepšením služeb pro naše zákazníky.

Náš záměr jsme realizovali 10.10.2006 úspěšným auditem, provedeným společností TÜV Internacionál. Tento jsme obhájili při opakovaném auditu dne 21.9.2009 a získali certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. Nejnovější recertifikace proběhla úspěšně v roce 2021 na ČSN EN ISO 9001:2015 od certifikační společnosti TÜV NORD CERT GmbH.


/